Spedycja portowa
Aranżujemy wszelkie czynności realizowane na terenie portów polskich w Gdańsku i Gdyni są to w szczególności manipulacje towarowe i kontenerowe, składowanie, aranżacja czynności rzeczoznawczo-kontrolnych, obsługa dokumentacyjna zleceń.
tel: (+48) 509 958533
tel: (+48) 058 710 3851
tel/fax: (+48) 058 761 4381
fax: (+48) 058 742 5600
e-mail: mistrzak (at) mistrzak.send.pl