Odprawy Celne /
Ubezpieczenie Cargo
W ramach kompleksowej obsługi nie pobieramy prowizji przy organizacji odpraw celnych oraz ubezpieczenia cargo.
tel: (+48) 509 958533
tel: (+48) 058 710 3851
tel/fax: (+48) 058 761 4381
fax: (+48) 058 742 5600
e-mail: mistrzak (at) mistrzak.send.pl