O Nas

Przedmiotem działalności jest kompleksowa obsługa spedycyjno-logistyczna  przesyłek neutralnych i niebezpiecznych w imporcie, eksporcie i tranzycie;

- transport morski,
- obsługa portowa,
- transport drogowy międzynarodowy i krajowy,
- organizacja zwolnień celnych,
- organizacja transportu kolejowego i dostawy intermodalne,
- transport lotniczy.

Naszą działalność charakteryzuje elastyczność, otwartość i dążenie do optymalizacji rozwiązań transportowych w oparciu o istniejące możliwości infrastrukturalne.

Szczególną opiekę nad przesyłkami, na styku morza z lądem umożliwia nam  lokalizacja w pobliżu  największych portów w Polsce - Gdańsk, Gdynia.

Jesteśmy aktywnym członkiem międzynarodowych  stowarzyszeń transportowo - logistycznych. Sieć sprawdzonych partnerów zagranicznych czuwa nad powierzonymi nam zadaniami także po stronie dostawcy / odbiorcy zagranicznego.

Na przestrzeni ostatnich 9 lat budowaliśmy własną markę, organizując pełną obsługę spedycyjną kilkudziesięciu tysięcy kontenerów.

Naszym celem jest mistrzowska realizacja wszelkich powierzanych nam zleceń.

 

Zapraszamy do kontaktu

Alicja Mistrzak

tel: (+48) 509 958533
tel: (+48) 058 710 3851
tel/fax: (+48) 058 761 4381
fax: (+48) 058 742 5600
e-mail: mistrzak (at) mistrzak.send.pl